Vi tittar på åtgärder för högre skörd och renare vatten

Spannmålsodlare såväl som åtgärdssamordnare samt företagare inom entreprenad och kalkförsäljning mötte upp i Täby bys bygdegård utanför Örebro. Många av deltagarna hade rest långt för att lära sig mer om vikten av dikning i allmänhet och om kalkfilterdikning i synnerhet. Initiativtagare till träffen var Hushållningssällskapet och Hjälmarens Vattenvårdsförbund. Träffen finansieras av lokala vattenvårdsmedel (LOVA) och ingår I Hjälmarens Vattenvårdsförbunds kalkfilterdikeskampanj. Om du missade mötet men vill veta mer om kalkfilterdikning kan du kontakta Frederik Wirell på Hushållningssällskapet eller Anna Eklund på Hjälmarens vattenvårdsförbund.

Inlagd i kategori: