Glad sommar!

juli 13, 2022

Kontoret håller semesterstängt under vecka 29-32. Vid brådskande ärenden nås Ingegerd Oberg, vår ordförande på telefon eller mail. Se kontaktuppgifter nedan. I augusti har vi laddat batterierna och är tillbaka igen med förnyade krafter. Vi startar med en utfrågning av politiker på … Läs mer

Hjälmarens Vattenvårdsförbund rekryterar verksamhetsansvarig vattensamordare

juli 11, 2022

Vi säger stort tack till Mia Andersson som slutar efter 4 år som verksamhetsansvarig vattensamordnare och önskar henne lycka till i framtida utmaningar. Processen är nu igång att hitta Mias ersättare. Vi har fått in många kvalificerade ansökningar under våren vilket är … Läs mer

Nu är program klart till årsmötet den 23 maj

april 29, 2022

Nu är program klart för Hjälmarens Vattenvårdsförbunds ordinarie årsmöte 23 maj. Efter årsmötesförhandlingar och lunch bjuds på intressant studiebesök vid Öljarens strand. Då talar Jenny Herbertsson från Life IP Rich Waters och företaget Järven Ecotech om lågflödes muddringen som pågått lite drygt … Läs mer

Kommunekolog Per Wedholm visade olika vattenåtgärder för Svartågruppen

april 25, 2022

Under förmidagen den 21 april visade kommunekologen pågående vattenåtgärder i Örebro för Svartågruppen. Besöket började vid Heden, där kommunen håller på att skapa flera våtmarker, dammar och gångvägar. Arbetet kommer pågå fram till våren 2023. Sedan åkte vi vidare till Karlslund och … Läs mer

Årsmöte den 23 maj 2022

april 22, 2022

Boka dagen för Hjälmarens Vattenvårdsförbunds årsmöte !!! Den 23 maj kommer Hjälmarens Vattenvårdsförbund genomföra sitt årsmöte. Årsmötet kommer äga rum från 9.00-12.00 i lokal i Lindbacke, Äsköping. Därefter lunch mellan 12.00-13.00. På eftermiddagen 13.30-15.00 kommer ett studiebesök i trakten ske. Dagordning och … Läs mer

Nyheter vad som händer nu i vår

februari 22, 2022

Investeringsstöd för dränering, kalkfilterdiken. Nu finns extra medel avsatta i landsbygdsprogrammet till investeringsstöd för dränering och kalkfilterdiken. Dessa stöd söker man som enskild lantbrukare eller markägare men vi på Hjälmarens vattenvårdsförbund kan hjälpa till. Länk till: https://greppa.nu/vara-tjanster/nyheter/arkiv—nyheter/2022-02-22-nya-pengar-att-soka . Enligt pågående studie som … Läs mer

Deadline för LOVA ansökningar den 28 februari, 2022

februari 22, 2022

1.Sök bidrag för strukturkalkning! Veckan ut går det att ansöka om bidrag för strukturkalkning under 2022. Senast 28/2 lämnar vi in årets omgång ansökningar. Hör av er till vår LEVA-samordnare  Anna Eklund på 070-2511872 anna.eklund@hjvvf.se om ni är intresserade. Länk till vår … Läs mer

Kalkfilterkampanj 2022

februari 18, 2022

Att minska belastningen av främst näringsämnen till Hjälmaren och på sätt bidra till att miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status” kan nås senast 2027. Hjälmarens Vattenvårdsförbund fungerar som sökande i LOVA projekt Kalkfilterdikeskampanj 2022. Markägare, lantbrukare, dikningsentreprenörer och kalkfilterdikesentreprenörer är målgruppen. Läs mer här: … Läs mer

LEVA-Hjälmaren

februari 18, 2022

1 januari 2022 startade ett nytt projekt, LEVA-Hjälmaren, som ska fokusera på hela Eskilstunaåns avrinningsområde. Anna Eklund som tidigare arbetat i LEVA-Blackstaån ska nu ta sig an LEVA-Hjälmaren, under 1 år. De bra erfarenheterna från LEVA-Blackstaån kommer hon kunna ta med sig … Läs mer