God jul och gott nytt år !!

december 17, 2021

Året går mot sitt slut och många går på en efterlängtad julledighet. Mycket spännande har hänt under 2021 i Hjälmarens Vattenvårdsförbund. Förbundet har under året arbetat med olika projekt som rör övergödning, bland annat avloppsprojektet och övergödningsprojektet. LEVA-projektet, Blackstaånsavrinningsområde har pågått sedan … Läs mer

Årets Hjälmardag är den 10 november 2021

oktober 22, 2021

Nu är det dags för den årliga Hjälmardagen den 10 november klockan 9.00-16.00. Årets tema är focus på vattenvård i jordbrukslandskapet. Jennie Barron från SLU kommer prata om vatten i jordbrukslandlandskapet ur ett forskningsperspektiv. Anna Eklund LEVA-samordnare hos oss kommer berätta om … Läs mer

Hjälmarens Vattenvårdsförbund arrangerar Gräva våtmarks kurs den 4 november

oktober 7, 2021

Nu är det dags för ytterligare en gräva våtmarks kurs den 4 november. Du får en bakgrund till varför man anlägger våtmarker och fosfordammar, hur det går till och vad man behöver tänka på för att det ska bli säkert, lagligt och … Läs mer

Rapport från undersökning av det pelagiska fiskesamhället i Hjälmaren 2020

september 27, 2021

Fokus för denna undersökning var status för norsbeståndet, dess utveckling 2015 till 2020, samt eventuell påverkan och konsekvenser av den ovanligt varma sommaren 2018. Vid undersökningen 2015 bestod norsbeståndet av årsungar (0+) och 1-åriga norsar till skillnad från 2019 då norsbeståndet kraftigt … Läs mer

Vattenveckan 2 september

september 1, 2021

Vattenvård i jordbrukslandskapet Kom och träffa flera olika aktörer som alla arbetar för bättre vattenkvalitet i Sörmland! Arrangörer: Hjälmarens Vattenvårdsförbund, Nyköpingåarnas Vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen i Södermanland, Katrineholms kommun, Lantbrukarnas Riksförbund LRF, LIFE IP Rich Waters. Tid: Tid: 13–17 (Se beskrivning av respektive aktivitet … Läs mer

Vattenpris 2021

maj 31, 2021

    Hjälmarens Vattenvårdsförbund har beslutat att ge vattenpriset till två likvärdiga pristagare för deras viktiga arbete för vattnet i Örebro län. David Tverling Hjälmarens Vattenvårdsförbunds motivering till att David Tverling är en värdig mottagare av Hjälmarens vattenvårdsförbunds Vattenpris 2021. Vi vill … Läs mer

Årsmöte den 20 maj 2021

april 30, 2021

Välkommen till Hjälmarens Vattenvårdsförbunds årsmöte 2021 Vi kommer genomföra vårat årsmöte digitalt via Microsoft Teams den 20 maj med start 09.15. 09.15-09.30 Mingel och påkoppling 09.30-12.30 Årsmöte Carin Nilsson från Medins -Presentation av recipientkontrollen Jenny Herbertsson-Projektarbetet i Öljaren Direkt efter årsmötet genomförs … Läs mer

Nytt på Hjälmarens Vattenvårdsförbund

april 9, 2021

Sedan mitten på januari arbetar Kristin Richardsson på Hjälmarens Vattenvårdsförbund. Förbundet har blivit beviljade medel för två nya projekt. Vi har även beviljats medel för LEVA Hjälmaren, en LEVA samordnare med hela Eskilstunaåns avrinningsområde som upptagningsområde, med start januari 2022. Kartläggning av … Läs mer

Tyck till om Vattenmyndighetens förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

april 9, 2021

Hur ska vi tillsammans ta hand om Sveriges vatten under de kommande sex åren? Vattenmyndigheterna föreslår sextio åtgärder och beskriver vem som behöver göra vad. Håller du med?  Det är de fem regionala Vattenmyndigheterna går ut med det förslag på åtgärder i … Läs mer