Välkommen till Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Hjälmarens Vattenvårdsförbund- för god status i alla vatten

Välkommen till Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Hjälmarens Vattenvårdsförbund - för god status i alla vatten

Om oss


Hjälmarens Vattenvårdsförbund är en ideell förening för kommuner, näringsliv, föreningar och övriga intressenter med gemensamt intresse för vattenkvalitén inom Eskilstunaåns avrinningsområde. Vårt syfte är att verka för god vattenvård inom området, tillvarata medlemmarnas intressen och inom ramen av förbundets resurser hjälpa medlemmarna i den vattenvårdande verksamheten. Förbundet bildades 1967 och sedan hösten 2011 är vi även ett vattenråd. Verksamheten utgörs därför numera både av en samordnad recipientkontroll (SRK) och har funktionen som vattenråd.

Projekt


Utöver den samordnade recipientkontrollen som är igång året runt så har en stor del av förbundets verksamhet de senaste åren bestått av fleråriga samarbetsprojekt tillsammans med berörda kommuner och andra lokala aktörer. Projekten är främst externt finansierade via statliga medel, såsom LOVA-bidrag och finansiering från Havs- och vattenmyndigheten.

Recipientkontroll


Förbundets allra viktigaste uppgift är att ansvara för recipientkontrollen som genomförs i Eskilstunaåns avrinningsområde. Verksamheter som påverkar vattenmiljön är skyldiga att undersöka sin miljöpåverkan. Genom att genomföra en samordnad recipientkontroll används resurser på ett effektivt sätt men det ger också totala bild av miljötillståndet i Eskilstunaåns avrinningsområde.

Senaste nyheter

Vattenpris 2021

maj 31, 2021

    Hjälmarens Vattenvårdsförbund har beslutat att ge vattenpriset till två likvärdiga pristagare för deras viktiga arbete för vattnet i Örebro län. David Tverling Hjälmarens Vattenvårdsförbunds motivering till att David Tverling är en värdig mottagare av Hjälmarens vattenvårdsförbunds Vattenpris 2021. Vi vill lyfta fram David Tverling som vattenpristagare för … Läs mer

Årsmöte den 20 maj 2021

april 30, 2021

Välkommen till Hjälmarens Vattenvårdsförbunds årsmöte 2021 Vi kommer genomföra vårat årsmöte digitalt via Microsoft Teams den 20 maj med start 09.15. 09.15-09.30 Mingel och påkoppling 09.30-12.30 Årsmöte Carin Nilsson från Medins -Presentation av recipientkontrollen Jenny Herbertsson-Projektarbetet i Öljaren Direkt efter årsmötet genomförs det  konstituerande styrelsemötet. Länk till mötet … Läs mer

Nytt på Hjälmarens Vattenvårdsförbund

april 9, 2021

Sedan mitten på januari arbetar Kristin Richardsson på Hjälmarens Vattenvårdsförbund. Förbundet har blivit beviljade medel för två nya projekt. Vi har även beviljats medel för LEVA Hjälmaren, en LEVA samordnare med hela Eskilstunaåns avrinningsområde som upptagningsområde, med start januari 2022. Kartläggning av små och mellanstora avloppsreningsverk i Hjälmarens … Läs mer