Välkommen till Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Hjälmarens Vattenvårdsförbund- för god status i alla vatten

Välkommen till Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Hjälmarens Vattenvårdsförbund - för god status i alla vatten

Om oss


Hjälmarens Vattenvårdsförbund är en ideell förening för kommuner, näringsliv, föreningar och övriga intressenter med gemensamt intresse för vattenkvalitén inom Eskilstunaåns avrinningsområde. Vårt syfte är att verka för god vattenvård inom området, tillvarata medlemmarnas intressen och inom ramen av förbundets resurser hjälpa medlemmarna i den vattenvårdande verksamheten. Förbundet bildades 1967 och sedan hösten 2011 är vi även ett vattenråd. Verksamheten utgörs därför numera både av en samordnad recipientkontroll (SRK) och har funktionen som vattenråd.

Projekt


Utöver den samordnade recipientkontrollen som är igång året runt så har en stor del av förbundets verksamhet de senaste åren bestått av fleråriga samarbetsprojekt tillsammans med berörda kommuner och andra lokala aktörer. Projekten är främst externt finansierade via statliga medel, såsom LOVA-bidrag och finansiering från Havs- och vattenmyndigheten.

Recipientkontroll


Förbundets allra viktigaste uppgift är att ansvara för recipientkontrollen som genomförs i Eskilstunaåns avrinningsområde. Verksamheter som påverkar vattenmiljön är skyldiga att undersöka sin miljöpåverkan. Genom att genomföra en samordnad recipientkontroll används resurser på ett effektivt sätt men det ger också totala bild av miljötillståndet i Eskilstunaåns avrinningsområde.

Senaste nyheter

God jul och gott nytt år !!

december 17, 2021

Året går mot sitt slut och många går på en efterlängtad julledighet. Mycket spännande har hänt under 2021 i Hjälmarens Vattenvårdsförbund. Förbundet har under året arbetat med olika projekt som rör övergödning, bland annat avloppsprojektet och övergödningsprojektet. LEVA-projektet, Blackstaånsavrinningsområde har pågått sedan 2019 men går nu mot sitt … Läs mer

Årets Hjälmardag är den 10 november 2021

oktober 22, 2021

Nu är det dags för den årliga Hjälmardagen den 10 november klockan 9.00-16.00. Årets tema är focus på vattenvård i jordbrukslandskapet. Jennie Barron från SLU kommer prata om vatten i jordbrukslandlandskapet ur ett forskningsperspektiv. Anna Eklund LEVA-samordnare hos oss kommer berätta om sitt LEVA-projekt, lärdomar och resultat. Vi … Läs mer

Hjälmarens Vattenvårdsförbund arrangerar Gräva våtmarks kurs den 4 november

oktober 7, 2021

Nu är det dags för ytterligare en gräva våtmarks kurs den 4 november. Du får en bakgrund till varför man anlägger våtmarker och fosfordammar, hur det går till och vad man behöver tänka på för att det ska bli säkert, lagligt och funktionellt. Program • Varför arbetar vi … Läs mer