Välkommen till Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Hjälmarens Vattenvårdsförbund- för god status i alla vatten

Välkommen till Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Hjälmarens Vattenvårdsförbund - för god status i alla vatten

Om oss


Hjälmarens Vattenvårdsförbund är en ideell förening för kommuner, näringsliv, föreningar och övriga intressenter med gemensamt intresse för vattenkvalitén inom Eskilstunaåns avrinningsområde. Vårt syfte är att verka för god vattenvård inom området, tillvarata medlemmarnas intressen och inom ramen av förbundets resurser hjälpa medlemmarna i den vattenvårdande verksamheten. Förbundet bildades 1967 och sedan hösten 2011 är vi även ett vattenråd. Verksamheten utgörs därför numera både av en samordnad recipientkontroll (SRK) och har funktionen som vattenråd.

Projekt


Utöver den samordnade recipientkontrollen som är igång året runt så har en stor del av förbundets verksamhet de senaste åren bestått av fleråriga samarbetsprojekt tillsammans med berörda kommuner och andra lokala aktörer. Projekten är främst externt finansierade via statliga medel, såsom LOVA-bidrag och finansiering från Havs- och vattenmyndigheten.

Recipientkontroll


Förbundets allra viktigaste uppgift är att ansvara för recipientkontrollen som genomförs i Eskilstunaåns avrinningsområde. Verksamheter som påverkar vattenmiljön är skyldiga att undersöka sin miljöpåverkan. Genom att genomföra en samordnad recipientkontroll används resurser på ett effektivt sätt men det ger också totala bild av miljötillståndet i Eskilstunaåns avrinningsområde.

Senaste nyheter

Nu är program klart till årsmötet den 23 maj

april 29, 2022

Nu är program klart för Hjälmarens Vattenvårdsförbunds ordinarie årsmöte 23 maj. Efter årsmötesförhandlingar och lunch bjuds på intressant studiebesök vid Öljarens strand. Då talar Jenny Herbertsson från Life IP Rich Waters och företaget Järven Ecotech om lågflödes muddringen som pågått lite drygt ett halvår. Varmt välkomna med era … Läs mer

Kommunekolog Per Wedholm visade olika vattenåtgärder för Svartågruppen

april 25, 2022

Under förmidagen den 21 april visade kommunekologen pågående vattenåtgärder i Örebro för Svartågruppen. Besöket började vid Heden, där kommunen håller på att skapa flera våtmarker, dammar och gångvägar. Arbetet kommer pågå fram till våren 2023. Sedan åkte vi vidare till Karlslund och fosfordammen som ligger nedanför hästhagarna mot … Läs mer

Årsmöte den 23 maj 2022

april 22, 2022

Boka dagen för Hjälmarens Vattenvårdsförbunds årsmöte !!! Den 23 maj kommer Hjälmarens Vattenvårdsförbund genomföra sitt årsmöte. Årsmötet kommer äga rum från 9.00-12.00 i lokal i Lindbacke, Äsköping. Därefter lunch mellan 12.00-13.00. På eftermiddagen 13.30-15.00 kommer ett studiebesök i trakten ske. Dagordning och mer information kommer inom kort   … Läs mer