Välkommen till Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Hjälmarens Vattenvårdsförbund- för god status i alla vatten

Välkommen till Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Hjälmarens Vattenvårdsförbund - för god status i alla vatten

Om oss


Hjälmarens Vattenvårdsförbund är en ideell förening för kommuner, näringsliv, föreningar och övriga intressenter med gemensamt intresse för vattenkvalitén inom Eskilstunaåns avrinningsområde. Vårt syfte är att verka för god vattenvård inom området, tillvarata medlemmarnas intressen och inom ramen av förbundets resurser hjälpa medlemmarna i den vattenvårdande verksamheten. Förbundet bildades 1967 och sedan hösten 2011 är vi även ett vattenråd. Verksamheten utgörs därför numera både av en samordnad recipientkontroll (SRK) och har funktionen som vattenråd.

Projekt


Utöver den samordnade recipientkontrollen som är igång året runt så har en stor del av förbundets verksamhet de senaste åren bestått av fleråriga samarbetsprojekt tillsammans med berörda kommuner och andra lokala aktörer. Projekten är främst externt finansierade via statliga medel, såsom LOVA-bidrag och finansiering från Havs- och vattenmyndigheten.

Recipientkontroll


Förbundets allra viktigaste uppgift är att ansvara för recipientkontrollen som genomförs i Eskilstunaåns avrinningsområde. Verksamheter som påverkar vattenmiljön är skyldiga att undersöka sin miljöpåverkan. Genom att genomföra en samordnad recipientkontroll används resurser på ett effektivt sätt men det ger också totala bild av miljötillståndet i Eskilstunaåns avrinningsområde.

Senaste nyheter

Hjälmarens Vattenvårdsförbund arrangerar Gräva våtmarks kurs den 4 november

oktober 7, 2021

Nu är det dags för ytterligare en gräva våtmarks kurs den 4 november. Du får en bakgrund till varför man anlägger våtmarker och fosfordammar, hur det går till och vad man behöver tänka på för att det ska bli säkert, lagligt och funktionellt. Program • Varför arbetar vi … Läs mer

Rapport från undersökning av det pelagiska fiskesamhället i Hjälmaren 2020

september 27, 2021

Fokus för denna undersökning var status för norsbeståndet, dess utveckling 2015 till 2020, samt eventuell påverkan och konsekvenser av den ovanligt varma sommaren 2018. Vid undersökningen 2015 bestod norsbeståndet av årsungar (0+) och 1-åriga norsar till skillnad från 2019 då norsbeståndet kraftigt dominerades av årsungar och 2-åriga norsar … Läs mer

Vattenveckan 2 september

september 1, 2021

Vattenvård i jordbrukslandskapet Kom och träffa flera olika aktörer som alla arbetar för bättre vattenkvalitet i Sörmland! Arrangörer: Hjälmarens Vattenvårdsförbund, Nyköpingåarnas Vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen i Södermanland, Katrineholms kommun, Lantbrukarnas Riksförbund LRF, LIFE IP Rich Waters. Tid: Tid: 13–17 (Se beskrivning av respektive aktivitet för klockslag) Plats: Öljarens strand, infart … Läs mer