Start

Välkommen till Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Hjälmarens Vattenvårdsförbund- för god status i alla vatten

Om oss


Hjälmarens Vattenvårdsförbund är en ideell förening för kommuner, näringsliv, föreningar och övriga intressenter med gemensamt intresse för vattenkvalitén inom Eskilstunaåns avrinningsområde. Vårt syfte är att verka för god vattenvård inom området, tillvarata medlemmarnas intressen och inom ramen av förbundets resurser hjälpa medlemmarna i den vattenvårdande verksamheten. Förbundet bildades 1967 och sedan hösten 2011 är vi även ett vattenråd. Verksamheten utgörs därför numera både av en samordnad recipientkontroll (SRK) och har funktionen som vattenråd.

Projekt


Utöver den samordnade recipientkontrollen som är igång året runt så har en stor del av förbundets verksamhet de senaste åren bestått av fleråriga samarbetsprojekt tillsammans med berörda kommuner och andra lokala aktörer. Projekten är främst externt finansierade via statliga medel, såsom LOVA-bidrag och finansiering från Havs- och vattenmyndigheten.

Recipientkontroll


Förbundets allra viktigaste uppgift är att ansvara för recipientkontrollen som genomförs i Eskilstunaåns avrinningsområde. Verksamheter som påverkar vattenmiljön är skyldiga att undersöka sin miljöpåverkan. Genom att genomföra en samordnad recipientkontroll används resurser på ett effektivt sätt men det ger också totala bild av miljötillståndet i Eskilstunaåns avrinningsområde.

Senaste nyheter

Nyhetsbrev för Tandlaån

mars 27, 2024

Klicka på länken för att läsa nyhetsbrevet för Tandlån mars 2024

Kallelse till årsmöte 2024

mars 12, 2024

Hjälmarens Vattenvårdsförbund bjuder in samtliga medlemmar till årsmöte onsdagen den 24 april 2024 klockan 09.00. Årsmötet hålls i Citypassagen, Östra Bangatan 7, Örebro. Under eftermiddagen kommer studiebesök erbjudas för de som vill vid de … Läs mer

Rapport från utbildningen Gräva Våtmark

november 24, 2023

Klicka på länken nedan för att läsa artikeln: Utbildning Gräva våtmark 2023

Inlagd i kategori: