Ytterligare ett år i Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Ytterligare ett år i Hjälmarens Vattenvårdsförbund, med många pågående intressanta aktiviteter, närmar sig sitt slut. Alla med målsättningen att hålla god statusen i våra vatten.

Förbundet har under året arbetat med en rad olika projekt, stora som små som till exempel Life-projektet och Leva-Hjälmaren. Allt från projekteringar av våtmarker, stora som små till kalkfilterdiken och utbildning i våtmarksbyggnation.

Hjälmardagen arrangerades under november i samarbete med Kumla kommun och LIFR IP Rich Waters med tema på miljögifter i våra vattendrag där fokus var PFAS-ämnen och var och hur dessa påträffas i vårt kretslopp.

TACK för det gångna året och de goda samarbeten som vi haft.

Vi önskar alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! Vi ser fram emot ett nytt spännande år 2023.

Hjälmarens Vattenvårdsförbund

 

Inlagd i kategori: