Hjälmarens Vattenvårdsförbund gör ibland extra provtagningar som ligger utanför recipientkontrollen och kontrollprogrammet. Ofta görs detta i samarbete med någon annan organisation som länsstyrelser, kommuner, universitet eller regioner.

  • 2017 genomfördes ett samarbete med Örebro Universitet, där man analyserade mikroplaster i Hjälmaren, Mälaren, Vättern och Värnen. Rapporten kan du finna här; Rapport Mikroplaster i Stora sjöar 15 Feb