Årsrapporten

Varje år sammanställs den samordnade recipientkontrollen i en årsrapport utifrån analysresultaten. I rapporten kan man även läsa om utvalda projekt som drivits inom förbundet och belyser aktuella ämnen för vattenvården. Rapporten är överskådlig och förhoppningen ska den väcka ett intresse och engagemang i relaterade vattenfrågor och vår verksamhet.

Rapporten går att få i tryckt format men finns även i digitalform här på hemsidan. I den digitala formen blir det lättare att kunna länka till relaterad information. Årsrapporterna de tre senaste åren kommer läggas ut här, men det finns möjlighet att få tillgång till äldre rapporter, efter förfrågan.

Nedan finns årsrapporter för respektive verksamhetsår.

2017 2018 2019 2020

Analysresultaten

Inom ramarna av de samordnade recipientkontrollprogrammen produceras stora mängder resultat som alla är kvalitetsgranskade. Dessa ligger också till grund för de utvärderingar och sammanställningar som görs.  Det är våra medlemmar som äger resultaten genom sitt medlemskap i förbundet, i och med det har de fri användanderätt till dessa.

Andra aktörer kan få tillgång till resultaten efter godkännande av oss till exempel länsstyrelser i olika syften, som för statusklassningar. Analysresultaten får inte användas i något annat kommersiellt syfte av andra aktörer än våra medlemmar om vi inte godkänt detta.

Kontakta oss om du som medlem vill ta del av resultaten från recipientkontrollen så bereder vi detta åt er.