Tack alla som deltog på Hjälmardagen !!

Den 10 november 2021 genomfördes den årliga Hjälmardagen.

Årets tema är focus på vattenvård i jordbrukslandskapet.

Jennie Barron från SLU berättade om vatten i jordbrukslandlandskapet ur ett forskningsperspektiv. Anna Eklund LEVA-samordnare hos berättade om sitt LEVA-projekt, lärdomar och resultat. Vi fick även höra röster från lokalt engagemang i ett LEVA-projekt, Tomas Hammarlund och Stig Karlsson.  Ernst Witter länsstyrelsen i Örebro län, Anuschka Heeb och Malin Lovang från Lovanggruppen berättade om GREPPA och gårdsvisa vattenplaner. Markus Hoffman vattenexpert från LRF, berättade om lärdomar av 30 års arbete med näringsläckage från åkermark.

Dagen var spännande och inspirerande. Många trevliga samtal med alla deltagare.

Inlagd i kategori: ,