God jul och gott nytt år !!

Året går mot sitt slut och många går på en efterlängtad julledighet.

Mycket spännande har hänt under 2021 i Hjälmarens Vattenvårdsförbund.

Förbundet har under året arbetat med olika projekt som rör övergödning, bland annat avloppsprojektet och övergödningsprojektet. LEVA-projektet, Blackstaånsavrinningsområde har pågått sedan 2019 men går nu mot sitt slut och avslutas dec 2021. Men från och med januari 2022 startas LEVA-Hjälmaren upp med Anna Eklund som projektledare. Andra stora händelser är att vi nu har upphandlat ett nytt kontrollprogram för recipientkontrollen som ska gälla fram till 2027. Under året har vi haft många goda samarbeten  där vårt gemensamma mål är att förbättra statusen i våra vatten.

Vi vill tacka för det gångna året och de samarbeten som vi haft tillsammans.

Vi önskar alla en riktigt god jul och gott nytt år och vi ser fram emot ett nytt spännande år 2022.

 

Hjälmarens Vattenvårdsförbund

 

Inlagd i kategori: