Nyheter vad som händer nu i vår

Investeringsstöd för dränering, kalkfilterdiken. Nu finns extra medel avsatta i landsbygdsprogrammet till investeringsstöd för dränering och kalkfilterdiken. Dessa stöd söker man som enskild lantbrukare eller markägare men vi på Hjälmarens vattenvårdsförbund kan hjälpa till. Länk till: https://greppa.nu/vara-tjanster/nyheter/arkiv—nyheter/2022-02-22-nya-pengar-att-soka . Enligt pågående studie som Sveriges Lantbruksuniversitet genomför tillsammans med Hushållningssällskapet har det visat sig att det är en riktigt bra vattenvårdsåtgärd att omtäckdika för minskade fosforförluster från fältet. I Örebro län är det öppet att söka dessa stöd mellan 1 februari och 31 mars. Passa på! I Södermanlands län   I Västmanlandslän

Ny förening för Hjälmarens bästa bildad. De kallar sig Hjälmarens Vänner. Föreningen bildades i maj 2021 och i april håller de sin första årsstämma för medlemmar. Läs mer om föreningen på deras hemsida och Facebook! Positivt att fler vill engagera sig för Sveriges fjärde största sjö! Länk till hemsidan http://hjalmarensvanner.se/ Länk till Facebook-guppen: https://www.facebook.com/groups/1095658224276137

LEVA Hjälmaren igång! Nu är vårt nya projekt ”LEVA -Hjälmaren” igång och Anna är ute på turné hos kommuner och föreningar som vill prata vatten och har ideer kring projekt eller bara vill ha ett bollplank i sina egna funderingar.  Den 7 mars besöker hon Örebro kommun, den 10 mars Arboga och den 16 mars blir det Eskilstuna som får besök. Hör av dig till Anna Eklund om du vill prata vatten. Hon kan även hjälpa till med att ordna vattendragsvandringar eller som bollplank om du går omkring och tänker på att anlägg t ex en våtmark eller liknande. Anna Eklund nås på 070-2511872, eller anna.eklund@hjvvf.se

17 mars blir det avslutningsmöte för LEVA piloten kring Blackstaån i Närkes Kil. Tre år av lokalt intensivt engagemang för vatten- för en renare Blackstaån och Tysslingen. Vad har vi gjort, vad har det lett till för resultat och hur ska arbetet tas vidare? Det är frågor som ska behandlas på avslutningsmötet på Församlingshemmet i Närkes Kil  den 17 mars kl 19-21. Då kommer även Hanna från Länsstyrelsen och berättar om det nya investeringsstödet för dränering och kalkfilterdiken. Anmälan till Anna Eklund 070-2511872 före den 15/3 Länk till projektledarens reflexioner på HAVs hemsida kan du läsa här: https://www.havochvatten.se/arkiv/nyheter-om-lokalt-atgardsarbete/2022-01-27-aterblick-fran-leva-omradet-blackstaans-avrinningsomrade.html

Återblickar från andra pilotområden i satsningen LEVA- Lokalt engagemang för vatten: hittar du här https://www.havochvatten.se/arkiv/nyheter-om-lokalt-atgardsarbete/2021-12-01-aterblickar-fran-leva-omraden.html