Välkommen Niklas Hasselwander !

Den 21 oktober tillträdde Niklas Hasselwander som verksamhetsansvarig vattensamordnare för Hjälmarens vattenvårdsförbund. Niklas kommer närmast från Hallsbergs kommun där arbetsuppgifterna varit först avdelningschef för Vatten- och avloppsavdelningen och senare som avdelningschef för Tekniska avdelningen. Stor del av fritiden ägnas åt familjen där en stor del av tiden åtgår till olika sporter och friluftsliv ibland annat Kilsbergen.

”Miljöfrågor har alltid legat mig varmt om hjärtat och det är med stor glädje jag ser fram åt att få en ledande roll inom Hjälmarens vattenvårdsförbund som verksamhetsansvarig vattensamordnare. Våra sjöar och vattendrag är en otroligt viktig del i vårt samhälles funktion och kretslopp där framtidens klimatfrågor har en betydande roll för all typ av verksamhet som finns i Hjälmarens avrinningsområde”

Vi på Hjälmarens Vattenvårdsförbund välkomnar Niklas till oss !

 

Inlagd i kategori: