Tyck till om Vattenmyndighetens förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Hur ska vi tillsammans ta hand om Sveriges vatten under de kommande sex åren? Vattenmyndigheterna föreslår sextio åtgärder och beskriver vem som behöver göra vad. Håller du med?  Det är de fem regionala Vattenmyndigheterna går ut med det förslag på åtgärder i den tredje cykeln. Inför beslut har vattenmyndigheten som ansvarar för vattendirektivet gått ut med ett samråd där de vill ha in synpunkter detta. Det går fram till den 30 april 2021 att lämna lokala synpunkter. I december kommer vattenmyndigheten att besluta om lokala bindande miljökvalitetsnormer som inte går att överklaga. Så det är viktigt att du som blir påverkad ger din syn på åtgärderna och de örslag till miljökvalitetsnormer. Alla synpunkter är värdefulla.

 

Samrådet hittar du här: Vattenmyndigheterna

LRF har gjort en fin instruktionsfilm som du kan finna här: LRFs film

Foto Vidar Larsson, Hjälmare Docka
Inlagd i kategori: