Tack för ert deltagande

Den 17 november arrangerade Hjälmarens vattenvårdsförbund den årligt återkommande Hjälmardagen där förbundets medlemmar bjuds in till en intressant dag som denna gång handlade om miljögifter med huvudinriktning på PFAS-ämnen. Runt 50 personer deltog på Hjälmardagen i Kumla Folkets hus med stort engagemang och intressanta diskussioner. Under dagen hölls inte mindre än sju olika föredrag samt en avslutande workshop ledd av LIFE IP Rich Waters.”

Hjälmarens vattenvårdsförbund tackar föreläsare och samtidigt rikta ett extra tack till Kumla kommun och Life IP Rich Waters som gjorde det möjligt att arrangera 2022 års Hjälmardag.

Inlagd i kategori: