Nytt på Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Sedan mitten på januari arbetar Kristin Richardsson på Hjälmarens Vattenvårdsförbund. Förbundet har blivit beviljade medel för två nya projekt. Vi har även beviljats medel för LEVA Hjälmaren, en LEVA samordnare med hela Eskilstunaåns avrinningsområde som upptagningsområde, med start januari 2022.

  • Kartläggning av små och mellanstora avloppsreningsverk i Hjälmarens Vattenvårdsförbunds avrinningsområde
  • Utveckling av övergödningsplan och samordning av åtgärdsarbetet i vårt avrinningsområde

Läs mer: här

Inom LEVA Blackstaån har förbundet beviljats LOVA medel för projekt” Åtgärdsgenomförande Blackstaån Etapp 1” om 640 000 kr . Vill du veta mer kontakta Anna Eklund på 070-251 1872.

Läs mer om LEVA-projektet: här

 

Inlagd i kategori: