Inventering av fågel i Hjälmaren

mars 10, 2023

Den fjärde heltäckande inventeringen av kolonihäckande sjöfågel i Hjälmaren har genomförts under våren och försommaren 2021 och nu finns resultatet att läsa här: Klicka här!

Hjälmarens vattenvårdsförbund hälsar på hos Hallsbergs avloppsreningsverk

februari 24, 2023

Under våren kommer Hjälmarens vattenvårdsförbund göra olika studiebesök hos några av förbundets medlemmar. Det första besöket ägde rum i mitten av februari där Hallsbergs avloppsreningsverk besökts. Läs och ladda ned hela här!

Vi tittar på åtgärder för högre skörd och renare vatten

februari 21, 2023

Spannmålsodlare såväl som åtgärdssamordnare samt företagare inom entreprenad och kalkförsäljning mötte upp i Täby bys bygdegård utanför Örebro. Många av deltagarna hade rest långt för att lära sig mer om vikten av dikning i allmänhet och om kalkfilterdikning i synnerhet. Initiativtagare till … Läs mer

Ytterligare ett år i Hjälmarens Vattenvårdsförbund

december 19, 2022

Ytterligare ett år i Hjälmarens Vattenvårdsförbund, med många pågående intressanta aktiviteter, närmar sig sitt slut. Alla med målsättningen att hålla god statusen i våra vatten. Förbundet har under året arbetat med en rad olika projekt, stora som små som till exempel Life-projektet … Läs mer

Halvdag om kalkfilterdiken

december 14, 2022

Vi tittar på åtgärder för högre skörd och renare vatten. Vi träffas i Örebrotrakten för en halvdag med intressanta föredrag och diskussioner. Vi hoppas att du som äger och brukar mark i området vill delta i diskussionen som delaktiga landskapsförvaltare. Med oss … Läs mer

Tack för ert deltagande

november 22, 2022

Den 17 november arrangerade Hjälmarens vattenvårdsförbund den årligt återkommande Hjälmardagen där förbundets medlemmar bjuds in till en intressant dag som denna gång handlade om miljögifter med huvudinriktning på PFAS-ämnen. Runt 50 personer deltog på Hjälmardagen i Kumla Folkets hus med stort engagemang … Läs mer

Årets Gräva våtmarkskurs genomförd

november 11, 2022

I tisdags genomförde vi årets Gräva våtmarkskurs på Viby Gamla Prästgård med utsikt över Vibysjön ,Hallsbergs kommun. Det var den tredje i ordningen. Vädret var mulet och regnet hängde i luften men kursdeltagarna var alla engagerade med mycket erfarenheter att dela med … Läs mer

Hjälmardagen 17 November, 2022

oktober 27, 2022

Årets Hjälmardag bjuder på aktuell information kring gränsvärden för PFAS och status på området inom Hjälmarens avrinningsområde. Dagen ger också tillfällen att diskutera utmaningar, utbyta tankar och åtgärdsideer. Varmt välkommen med Din anmälan. När och var? Torsdagen den 17 november 2022 på … Läs mer

Gräva våtmark, 8 november 2022

oktober 27, 2022

Du får en bakgrund till varför man anlägger våtmarker och fosfordammar, hur det går till och vad man behöver tänka på för att det ska bli säkert, lagligt och funktionellt. Välkommen Program  Varför arbetar vi med vatten? Lämpliga fysiska åtgärder Ansvarsfördelning vid … Läs mer