Kallelse till årsmöte i Hjälmarens vattenvårdsförbund

Plats: Alléskolan, Hus-M Hallsberg (se bifogad karta på nästa sida).

Efter lunch är vi välkomna på studiebesök i recipientprovtagning som arrangeras i Ekoparken
som ligger inom ett par minuters gångväg från årsmöteslokalen.

När: 2023-05-23, klockan 09.00 till ca 15.00

Årsmötet inleds med drop-in fika från klockan 09.00 till 09.30. Efter det inledande årsmötet,
presenterar Medins 2022 års recipientprovtagning och efter detta äter vi lunch i skolmatsalen
vid Alléskolan. Efter lunch tar vi oss bort till Ekoparken för en demonstration i
recipientprovtagning. Om vädret tillåter så fikar vi ute i Ekoparken.

Konstituerande styrelsemöte kommer hållas för den nya styrelsen den 29/5 klockan 13.00 vid
förbundets kontor på Gamla vägen i Örebro.

Eftersom vi kommer att förbeställa mat och fika vill vi att ni anmäler ert deltagande och
eventuella matallergier till Niklas Hasselwander, e-post: niklas.hasselwander@hjvvf.se eller
telefon 070-237 50 20.

Vi behöver ha er anmälan senast vid lunch den 17 maj.

Tänk på att det är viktigt att skicka ett röstombud till årsmötet som inte är med i styrelsen eller
nominerad till kommande styrelse, med tanke på rösträtten.
Enligt förbundets stadgar ska frågor som ni vill ta upp på årsmötet vara styrelsen tillhanda
senast sju dagar före årsmötet.

Handlingar inför årsmötet sänds inte i detta utskick utan kommer att sändas separat.

Välkomna!
Hjälmarens vattenvårdsförbund

Niklas Hasselwander
Verksamhetsansvarig

Se hela kallelsen i PDF – Klicka här!

 

 

Alla dokument

  1. Bilaga 1 – Årsredovisning 2022
  2. Bilaga 2 – Verksamhetsberättelse 2022
  3. Bilaga 3 – Resultat och balansräkning 2022
  4. Bilaga 4 – Revisionsberättelse
  5. Bilaga 5 – Verksamhetsplan 2023
  6. Bilaga 6 – Vision 2024-2030
  7. Bilaga 7 – Budget för verksamhetsåret 2023
  8. Bilaga 8 – Avgifter och födelningstal 2023
  9. Bilaga 9 – Dagordning 2023 
Inlagd i kategori: