Kallelse till årsmöte 2024

Hjälmarens Vattenvårdsförbund bjuder in samtliga medlemmar till årsmöte onsdagen den 24 april 2024 klockan 09.00. Årsmötet hålls i Citypassagen, Östra Bangatan 7, Örebro.

Under eftermiddagen kommer studiebesök erbjudas för de som vill vid de nyanlagda våtmarken Heden, söder om Mellringe i Örebro. Kommunekolog Per Wedholm kommer guida i våtmarksområdet.

Senast dag för anmälan till årsmötet är onsdagen den 17 april. Det går bra att anmäla deltagande till Niklas Hasselwander via E-post: niklas.hasselwander@hjvvf.se eller telefon 070-2375020

Mer information i nedanstående länk:

Kallelse årsmöte 20240424

Varmt välkommen!

Inlagd i kategori: