Detta projekt är slutrapporterat under juni 2023.

Kontakta vår LEVA samordnare Anna Eklund om du vill ta del av listan med kontaktuppgifter till entreprenörer som kan anlägga kalkfilterdike i samband med täckdikning.

Se en infofilm som förklarar kalkfilterdikning
https://www.youtube.com/watch?v=jCaVkApWdaU

Mer info hittar du här:
https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/samverkan/goodla/filmer/strukturkalk/

Stödmedel för anläggning av kalkfilterdike finns just nu (1 juni -31 augusti 2023) att söka inom Örebro län. Länk till Länsstyrelsens utlysning:

https://www.lansstyrelsen.se/orebro/natur-och-landsbygd/stod-till-jordbruk-och-landsbygd/investeringsstod-for-kalkfilterdiken-2023-2027.html

Vill du veta mer kan du kontakta Anna Eklund på telefonnummer: 070-251 18 72 eller via e-post: anna.eklund@hjvvf.se