Inventering av fågel i Hjälmaren

Den fjärde heltäckande inventeringen av kolonihäckande sjöfågel i Hjälmaren har genomförts under våren och försommaren 2021 och nu finns resultatet att läsa här: Klicka här!

Inlagd i kategori: