Hjälmarens vattenvårdsförbund hälsar på hos Fortum Waste Solutions

Inte så långt från Kumla ligger Kvarntorp som är en liten ort mest känd för sina industrier som genom åren skiftat inriktningar. I det här området har det tillverkats allt från betongkonstruktioner till oljeutvinning ur skiffer som grävts upp ur marken. Numera finns en rad olika aktiva industrier i området. En av Hjälmarens vattenvårdsförbunds medlemmar är Fortum Waste Solutions som har en av sina behandlingsanläggningar för avfall i Kvarntorp. På anläggningen finns bland annat två förbränningsanläggningar, en våtkemisk reningsanläggning samt deponi för det avfall som kvarstår efter behandling. Anläggningen är minst sagt imponerande med alla komponenter, olika reningstekniker och den stora kunskap som krävs för att på ett säkert sätt hantera farligt avfall. Vårt besök den här gången hos Fortum Waste Solutions handlade om en rundtur på anläggningens laboratorium där vi fick lära oss om olika analyser på det avfall som ankommer till anläggningen i Kvarntorp. Efter laboratoriebesöket fick vi en grundlig genomgång av hur vattenreningsanläggningen fungerar som tar hand om det överskottsvatten som bildas på området innan det kan släppas till närliggande vattendrag. Personalen som guidade oss på området berättade om hur Fortum Waste Solutions ständigt undersöker möjligheter till att förbättra de olika reningsmetoderna som idag används för en giftfriare framtida miljö.

Hjälmarens vattenvårdsförbund tackar för det lärorika och trevliga besöket och hoppas att vi kan återkomma i framtiden för att lära oss mer om det utvecklingsarbete som pågår vid anläggningen i Kvarntorp.

Inlagd i kategori: