Hjälmarens Vattenvårdsförbund arrangerar Gräva våtmarks kurs den 4 november

Nu är det dags för ytterligare en gräva våtmarks kurs den 4 november. Du får en bakgrund till varför man anlägger våtmarker och
fosfordammar, hur det går till och vad man behöver tänka på för
att det ska bli säkert, lagligt och funktionellt.

Program
• Varför arbetar vi med vatten?
• Lämpliga fysiska åtgärder
• Ansvarsfördelning vid anläggning
• Underlag inför fysisk anläggning
• Vattenverksamhet och dikningsföretag
• Säkerhetsåtgärder
• Anläggning: planering, utlopp, vallar,
utformning, funktion, vanliga fel
• Fältbesök på två anlagda våtmarker

Kostnad: 1 200 kronor exklusive moms.
Fika, lunch, kurspärm och diplom ingår.
Lagat av lokalt producerade godsaker.

Medverkande
Morgan Johansson,
Naturvårdsgruppen, 070-851 77 12
www.naturvardsgruppen.se

Anmälan
Senast 29 oktober till
Anna Eklund, anna.eklund@hjvvf.se,
070-251 18 72
Se hela inbjudan här: Gräva våtmark_inbjudan_ 4 nov 2021

Inlagd i kategori: