Gräva våtmark, 8 november 2022

Du får en bakgrund till varför man anlägger våtmarker och fosfordammar, hur det går till och vad man behöver tänka på för att det ska bli säkert, lagligt och funktionellt. Välkommen

Program 

  • Varför arbetar vi med vatten?
  • Lämpliga fysiska åtgärder
  • Ansvarsfördelning vid anläggning
  • Underlag inför fysisk anläggning
  • Vattenverksamhet och dikningsföretag
  • Säkerhetsåtgärder
  • Anläggning: planering, utlopp, vallar, utformning, funktion, vanliga fel
  • Fältbesök på två anlagda våtmarker

Datum och tid

Tisdag 8 november, 8.45-16.00, 2022

Plats

Viby Gamla Prästgård
Lundby Prästgården 187, Vreststorp

Fika och lunch

Lagat av lokalt producerade godsaker

Kostnad

1500 kronor exklusive moms
Fika, lunch, kurspärm och diplom ingår

Medverkande

Morgan Johansson

Naturvårdsgruppen, 070-851 77 12

www.naturvardsgruppen.se

Anmälan

Senast 4 november till
Anna Eklund, anna.eklund@hjvvf.se, 070-251 18 72, se anmälan Gräva våtmark

Arrangör 

Hjälmarens Vattenvårdsförbund, Anna Eklund, LEVA-samordnare

pastedGraphic.png

 

Inlagd i kategori: