Gräva våtmark, 14 november 2023

Hjälmarens Vattenvårdsförbund arrangerar kurs i gräva våtmark 14 november 2023

Du får en bakgrund till varför man anlägger våtmarker och fosfordammar, hur det går till och vad man behöver tänka på för att det ska bli säkert, lagligt och funktionellt. Välkommen!

Program

  • Varför arbetar vi med vatten?
  • Lämpliga fysiska åtgärder
  • Ansvarsfördelning vid anläggning
  • Underlag inför fysisk anläggning
  • Vattenverksamhet och dikningsföretag
  • Säkerhetsåtgärder
  • Anläggning: planering, utlopp, vallar, utformning, funktion, vanliga fel
  • Fältbesök på två anlagda våtmarker

Datum och tid

Tisdag 14 november, 8.45-16.00, 2023

Plats

Tysslingens Naturcenter

705 92 Rånnesta

Fika och lunch

Lagat av lokalt producerade godsaker

Kostnad

2000 kronor exklusive moms
Fika, lunch, kurspärm och diplom ingår

Medverkande

Morgan Johansson

Naturvårdsgruppen, 070-851 77 12

www.naturvardsgruppen.se

Anmälan

Senast 4 november till
Anna Eklund, anna.eklund@hjvvf.se, 070-251 18 72

Arrangör

Hjälmarens Vattenvårdsförbund, Anna Eklund, LEVA-samordnare

Läs mer, Klicka här för PDF!

Inlagd i kategori: